skip to Main Content
9775-5552 | Subscribe for Priority Updates: Whatsapp / Telegram

— Kelas PERCUMA —

Cara Kursus Dijalankan
Pada setiap kelas, pelajar-pelajar akan membaca bersama dengan panduan guru dengan bacaan secara bertajwid dari awal Surah tersebut. Setiap sesi akan dibaca dalam satu mukasurat.
 
Guru akan membaca lalu para pelajar ikut secara ramai-ramai. Guru juga akan memperbetulkan kesilapan-kesilapan yang biasa berlaku bagi setiap ayat, sambil tunjuk ajar mengenai cara bacaan yang betul dan tepat menurut hukum hakam tajwid.
 
Teori hukum-hakam tajwid tidak diberikan penekanan di dalam kursus ini.
 
*TIADA peruntukan bacaan bagi setiap pelajar secara persendirian untuk kursus ini. Maka para pelajar akan baca secara beramai-ramai.*
 
Tarikh, Waktu & Tempat

Sumbangan derma anda sangat dialu-alukan.. (Tabung Derma Bergerak dijalankan)

Sila Buat Pendaftaran Di Sini


Jika terdapat sebarang soalan, sila SMS atau WhatsApp ke: 9775-5552

Terima Kasih
Wassalam

Back To Top